Curva de enfriamiento de peloides artificiales

  1. Francisco Armijo
  2. Onica Armijo
  3. Iluminada Corvillo
  4. Lourdes Aguilera
  5. Francisco Maraver
Book:
Investigaciones en el ámbito Iberoamericano sobre peloides termales: actas do I Congreso Iberoamericano de Peloides, Baiona, 2007
  1. Legido Soto, José Luis
  2. Mourelle Mosqueira, María Lourdes

Publisher: Servizo de Publicacións ; Universidade de Vigo

ISBN: 978-84-8158-385-4

Year of publication: 2008

Pages: 237-242

Congress: Congreso Iberoamericano de Peloides (1. 2007. Baiona)

Type: Conference paper