Epistemología de la crisisde Kant a Max Weber

  1. Víctor Abreu Fernández
Dirixida por:
  1. José M. Ordoñez Robina Director

Universidade de defensa: Universidad Complutense de Madrid

Ano de defensa: 1985

Tribunal:
  1. Pedro Pedro de Vega Presidente/a
  2. José M. Ordoñez Robina Secretario
  3. Carlos De Cabo Vogal
  4. José Luis Cascajo Castro Vogal
  5. José Juan González Encinar Vogal

Tipo: Tese

Teseo: 11063 DIALNET