β decay of in 133: γ emission from neutron-unbound states in Sn 133

 1. Piersa, M.
 2. Korgul, A.
 3. Fraile, L.M.
 4. Benito, J.
 5. Adamska, E.
 6. Andreyev, A.N.
 7. Álvarez-Rodríguez, R.
 8. Barzakh, A.E.
 9. Benzoni, G.
 10. Berry, T.
 11. Borge, M.J.G.
 12. Carmona, M.
 13. Chrysalidis, K.
 14. Correia, J.G.
 15. Costache, C.
 16. Cubiss, J.G.
 17. Day Goodacre, T.
 18. De Witte, H.
 19. Fedorov, D.V.
 20. Fedosseev, V.N.
 21. Fernández-Martínez, G.
 22. Fijałkowska, A.
 23. Fila, M.
 24. Fynbo, H.
 25. Galaviz, D.
 26. Greenlees, P.T.
 27. Grzywacz, R.
 28. Harkness-Brennan, L.J.
 29. Henrich, C.
 30. Huyse, M.
 31. Illana, A.
 32. Janas, Z.
 33. Johnston, K.
 34. Judson, D.S.
 35. Karanyonchev, V.
 36. Kicińska-Habior, M.
 37. Konki, J.
 38. Kurcewicz, J.
 39. Lazarus, I.
 40. Licǎ, R.
 41. Mach, H.
 42. Madurga, M.
 43. Marroquín, I.
 44. Marsh, B.
 45. Martínez, M.C.
 46. Mazzocchi, C.
 47. Mǎrginean, N.
 48. Mǎrginean, R.
 49. Miernik, K.
 50. Mihai, C.
 51. Nácher, E.
 52. Negret, A.
 53. Olaizola, B.
 54. Page, R.D.
 55. Paulaskalas, S.
 56. Pascu, S.
 57. Perea, A.
 58. Pucknell, V.
 59. Rahkila, P.
 60. Rapisarda, E.
 61. Régis, J.-M.
 62. Rotaru, F.
 63. Rothe, S.
 64. Sánchez-Tembleque, V.
 65. Simpson, G.
 66. Sotty, C.
 67. Stan, L.
 68. Stǎnoiu, M.
 69. Stryjczyk, M.
 70. Tengblad, O.
 71. Turturica, A.
 72. Udías, J.M.
 73. Van Duppen, P.
 74. Vedia, V.
 75. Villa, A.
 76. Viñals, S.
 77. Wadsworth, R.
 78. Walters, W.B.
 79. Warr, N.
 80. Montrer des auteurs +
Revue:
Physical Review C

ISSN: 2469-9993 2469-9985

Année de publication: 2019

Volumen: 99

Número: 2

Type: Article

DOI: 10.1103/PHYSREVC.99.024304 GOOGLE SCHOLAR lock_openAccès ouvert editor