Assessment of a telerehabilitation program by virtual reality-video games systems: Postural control and multiple sclerosis

  1. Ortiz-Gutiérrez, R.
  2. la Cuerda, R.C.-D.
  3. Río, F.G.-D.
  4. Alguacil-Diego, I.M.
  5. Peñas, C.F.-D.
  6. Molina-Rueda, F.
  7. Miangolarra-Page, J.C.
Col·lecció de llibres:
Biosystems and Biorobotics

ISSN: 2195-3570 2195-3562

Any de publicació: 2013

Volum: 1

Pàgines: 997-1001

Tipus: Capítol de llibre

DOI: 10.1007/978-3-642-34546-3_163 GOOGLE SCHOLAR

Objetivos de desarrollo sostenible