Denis Morrier. Carlo Gesualdo

  1. Manuel M. Martín Galán res.
Revista:
Scherzo: revista de música

ISSN: 0213-4802

Ano de publicación: 2021

Ano: 36

Ano: 376

Páxinas: 67-67

Tipo: Recensión

Outras publicacións en: Scherzo: revista de música

Indicadores

Índice Dialnet de Revistas

  • Ano 2021
  • Factor de impacto da revista: 0,000
  • Ámbito: ARTE Cuartil: C4 Posición no ámbito: 101/135

CIRC

  • Ciencias Humanas: D