Programa nacional de millora de la qualitat assistencial a la sèpsia greu. Anàlisi de l’efectivitat dels trataments

  1. Ricard Ferrer Roca
Supervised by:
  1. Antoni Artigas Raventós Director

Defence university: Universitat Autònoma de Barcelona

Year of defence: 2010

Committee:
  1. Miquel Vilardell Tarrés Chair
  2. Antonio Torres Martí Secretary
  3. Andrés Esteban Committee member

Type: Thesis

Teseo: 291750 DIALNET lock_openTESEO editor

Abstract

Malgrat la evidencia científica i la publicació de les recomanacions terapèutiques, la incorporació d'aquestes recomanacions a la pràctica clínica es produeix de forma molt lenta i el nivell d'aplicació de les recomanacions és baix. L'estudi Edusepsis és un esforç multicèntric a escala nacional mitjançant un programa educatiu per incorporar les recomanacions terapèutiques de la sèpsia a la practica clínica. Adicionalment es va fer un anàlisi de l'efectivitat de cada un dels tractaments que s'utilitzen pel tractament de la sèpsia. També es va fer un analisi de cost-efectivitat Les principals conclusions d'aquesta tesi doctoral són: 1. Els programes educatius i de millora de la qualitat basats en els búndels de la sèpsia han demostrat que és possible millorar la atenció mèdica que reben els pacients amb sèpsia greu i que això millora la seva supervivència. 2. L'efecte dels programes educatius i de millora de la qualitat poden tenir un efecte limitat en el temps pel que cal que siguin sostinguts. 3. Els beneficis del programes educatius i de millora de la qualitat tenen un impacte especialment important a les UCIs que es troben una pitjor situació en quant al compliment de les recomanacions terapèutiques i mortalitat. 4. Malgrat la milloria en el compliment postintervenció de les recomanacions, existeix un marge important de millora i, per tant, de potencials beneficis addicionals sobre la mortalitat. 5. S'han identificat el tractament antibiòtic precoç d'ampli espectre i l'administració de proteïna C activada en els pacients més greus com els tractaments per la sèpsia greu amb una major efectivitat. 6. El tractament de la sèpsia mitjançant els búndels de la SSC és cost-efectiu.