Departament: Geografía

Facultat: Geografía e Historia

Àrea: Geografia Humana

Grup d'investigació: Geografía económica y desarrollo territorial

Correu: josrom03@ucm.es