Departament: Radiología, Rehabilitación y Fisioterapia

Facultat: Medicina

Àrea: Radiologia i Medicina Física

Correu: laurabep@ucm.es