Departament: Radiología, Rehabilitación y Fisioterapia

Facultat: Medicina

Àrea: Radiologia i Medicina Física

Grup d'investigació: Grupo de aplicaciones de la imagen biomédica

Correu: ramirojm@ucm.es