Fachbereich: Radiología, Rehabilitación y Fisioterapia

Fakultät: Medicina

Bereich: Radiologie und Physikalische Medizin

Forschungsgruppe: Física-médica: dosimetría, protección radiológica e imagen médica

Email: carlprie@ucm.es