Àrea: Dret Financer i Tributari

Doctor per la Universitat de Barcelona amb la tesi Los precios de transferencia en las operaciones de reestructuración empresarial 2015. Dirigida per Dr. José Andrés Rozas Valdés.