Departament: Derecho Romano e Historia del Derecho

Facultat: Derecho

Àrea: Dret Romà

Doctora per la Universidad Complutense de Madrid amb la tesi Consortium ercto non cito y espíritu comunitario 1986. Dirigida per Dr/a. Juan Iglesias Santos.