Facultat: Farmacia

Àrea: Estadística i Investigació Operativa