Publicacions en què col·labora amb VÍCTOR JIMÉNEZ CID (4)