Publications by the researcher in collaboration with Joseph H. H. Weiler (1)

2003

  1. Constitución europea y tradición cristiana

    Revista de Occidente, Núm. 271, pp. 87-100