Facultat: Derecho

Àrea: Dret Civil

Doctora per la Universidad Complutense de Madrid amb la tesi La obligacion negocial de alimentos 1989. Dirigida per Dr. Manuel Albaladejo García.