Publications by the researcher in collaboration with F. J. Núñez Cornú (2)

2019

  1. Caracterización Sismotectónica de México

    Revista geográfica de América Central, Vol. 2, Núm. 63, pp. 103-139

2017

  1. Morfotectónica de Jalisco y Oaxaca (1), México

    Revista geográfica de América Central, Vol. 3, Núm. 59, pp. 197-248