Facultat: Filosofía

Àrea: Filologia Alemanya

Doctora per la Universidad Complutense de Madrid amb la tesi La imagen de España en la literatura alemana del exilio de 1933-1945 1986. Dirigida per Dr/a. Hans Juretschke.