Facultat: Ciencias de la Información

Àrea: Comercialització i Investigació de Mercats