Facultat: Ciencias Biológicas

Àrea: Botànica

Grup d'investigació: Botánica taxonómica y diversidad