Departament: Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología

Facultat: Geografía e Historia

Àrea: Història Antiga

Correu: anarro03@ucm.es

Doctora per la Universidad Autónoma de Madrid amb la tesi El agua dulce en la cultura hitita 2014. Dirigida per Dr/a. Joaquín Córdoba Zoilo, Dr/a. Jörg Klinger.