Departament: Geografía

Facultat: Geografía e Historia

Àrea: Anàlisi Geogràfica Regional

Correu: verher03@ucm.es