Departament: Marketing

Facultat: Ciencias Económicas y Empresariales

Àrea: Comercialització i Investigació de Mercats

Correu: amacia02@ucm.es