Departament: Lingüística, Estudios Árabes, Hebreos, Vascos y de Asia Oriental

Facultat: Filología

Àrea: Estudis Àrabs i Islàmics

Correu: ksmid@ucm.es