Llibres (2) Publicacions en què ha participat algun/a investigador/a

2007

  1. LA MENTE DEL HOMO SAPIENS

    Aguilar

  2. Neuropsicología infantil

    Madrid: Síntesis, 2007