Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Nuclear Institute for Agriculture and Biology (1)