Publicaciones en colaboración con investigadores/as de Medisch Spectrum Twente (1)

2021

  1. EEG functional connectivity contributes to outcome prediction of postanoxic coma

    Clinical Neurophysiology, Vol. 132, Núm. 6, pp. 1312-1320