13 Investigadors/es

Filtra per:
MARIA DEL ROSARIO
ARQUERO AVILES
Biblioteconomia i Documentació
RAMON ALBERTO
CARRASCO GONZALEZ
Comercialització i Investigació de Mercats
JAVIER
CASTRO CANTALEJO
Estadística i Investigació Operativa
EMMA
DAFOUZ MILNE
Filologia Anglesa
MARIA ROSARIO
ESPINOLA VILCHEZ
Estadística i Investigació Operativa
MAGDALENA RUTH
FERRAN ARANAZ
Estadística i Investigació Operativa
DANIEL
GOMEZ GONZALEZ
Estadística i Investigació Operativa
ENRIQUE
GONZALEZ ARANGUENA
Estadística i Investigació Operativa
CONRADO MIGUEL
MANUEL GARCIA
Estadística i Investigació Operativa
EDUARDO
ORTEGA CASTELLO
Estadística i Investigació Operativa
CRISTOBAL
PAREJA FLORES
Llenguatges i Sistemes Informàtics
MARIA DEL ROSARIO
SUSI GARCIA
Estadística i Investigació Operativa

3 Ex-investigadors/es