Situación clínca en odontología

  1. San Román Ascaso, Fidel
  2. Llorens Pena, María Pilar
  3. Whyte Orozco, Ana
  4. Yin Chen, Paulo Rogério
  5. Castejón González, Ana
Journal:
Consulta de difusión veterinaria

ISSN: 1135-0598

Year of publication: 2008

Volume: 16

Issue: 147

Pages: 67-68

Type: Article

More publications in: Consulta de difusión veterinaria