Aplicació i avaluació dáctivitats de grup per desenvolupar competències d'ensenyament-aprenentatge en un escenari de grup mitjà

 1. Antonio Chaves 1
 2. Jordi Segura Bernal 1
 3. Tomás de Andrés Tripero 1
 1. 1 Universitat Ramon Llull
  info

  Universitat Ramon Llull

  Barcelona, España

  ROR https://ror.org/04p9k2z50

Journal:
Aloma: revista de psicologia, ciències de l'educació i de l'esport

ISSN: 1138-3194

Year of publication: 2011

Issue: 29

Pages: 255-272

Type: Article

More publications in: Aloma: revista de psicologia, ciències de l'educació i de l'esport

Metrics

CIRC

 • Social Sciences: B

Bibliographic References

 • Albert, L. & Simon, P. (1991). Las relaciones interpersonales. Manual del animador. Barcelona: Herder.
 • Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (2005). Guia per al disseny d’un perfil de formació. El cas de Psicologia. Barcelona: AQU.
 • Arnaiz, P. (1987). Aprenentatge en grup a l’aula. Barcelona: Graó.
 • Beal, G.M., Bohlen, J.M. & Raudabaugh, J.N. (1994). Conducción y acción dinámica del grupo. Buenos Aires: Kapelusz.
 • Birkenbihl, M. (1990). Formación de formadores. Madrid: Paraninfo.
 • Blanco, A., Caballero, A. & De la Corte, L. (2005). Psicología de los Grupos. Madrid: Pearson Educación.
 • Borrell, F. (1996). Cómo trabajar en equipo. Barcelona: Gestión 2000.
 • Chaves, A. (2007). El perfil acadèmic de sortida del psicòleg de les organitzacions i el perfil professional d’entrada del tècnic júnior en recursos humans des de la perspectiva de les competències. Tesi doctoral. Universitat Ramon Llull.
 • De Montmollin, M. (1984). L’intelligence de la tâche. Eléments d’ergonomie cognitive. Berna: Peter Lang.
 • Di Maria, F. & Falgares, G. (2005). Elementos de psicologia de los grupos. Modelos teóricos y ámbitos de aplicación. Madrid: McGraw-Hill. / Interamericana de España, S.A.U.
 • Document d’Indentitat, FPCEE Blanquerna (2002).
 • Gil, F. & Alcover, C. M. (Coord.). (1999). Introducción a la Psicología de los Grupos. Madrid: Pirámide
 • González, P. (Coord.). (1997). Psicología de los Grupos. Teoría y aplicación. Madrid: Síntesis.
 • González, J. & Wagenaar, R. (eds.) (2003) Tuning Educational Structures in Europe. Informe final. Universidad de Deusto.
 • Marchesi, A. (2004). Qué será de nosotros, los malos alumnos. Madrid: Alianza.
 • Monereo, C. & Duran, D. (2001). Entramats. Mètodes d’aprenentatge cooperatiu i col·laboratiu. Barcelona. Edebé.
 • Núñez, L.N. & Navarro, M.R. (2007). Dramatización y educación. Aspectos teóricos. Teoria educativa, 19. 225-252.
 • Tuning Educational Structures in Europe (2001). Tuning Educational Structures in Europe: Background [En xarxa]. Disponible a: http://odur.let.rug.nl/TuningProject/background.asp#2