Tendencias de cambio recientes en el paisajerelación con los factores socioeconómicos en la reserva de la biosfera de Urdaibaia (Bizkaia)

  1. Atauri Mezquida, José Antonio
  2. López de Pablo, Carlos
  3. Martín de Agar Valverde, María del Pilar
  4. Schmitz, María Fe
  5. Ugarte Elorza, Félix María
  6. Díaz Pineda, Francisco
Journal:
Vasconia: Cuadernos de historia - geografía

ISSN: 1136-6834

Year of publication: 1993

Issue Title: Homenaje al investigador Félix María Ugarte = Félix María ugarte ikerlariaren omenez

Issue: 20

Pages: 413-434

Type: Article

More publications in: Vasconia: Cuadernos de historia - geografía

Abstract

Bizkaiko Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren paisaia eraldatzen duten erabilera-aldaketak deskribatzen dira hemen, 1957 eta 1987 urte bitarteko hiru hamarkadak kontuan harturik Ikerketa hau 5.523 behaketa espaziotenporal biltzen dituen sare erregularraren bidez burutu da, guzti horiei aldagaianitzeko analisia ezarri zaielari. Aldaketarako joera orokorrek paisaiaren homogeneizazio eta sinplifikazioa erakusten dituzte, beronen arrazoia insignis pinua sartzearen moda geroz handiagoa delarik. Aldaketa-prozesua deskribatzen da ukituriko hainbat udalerri desberdinetan, bai eta lurraldeak jasaniko bilakaera sozioekonomiikoarekin duen erlazioa kontuan harturiko denbora-bitartearen barne.