O papel da austeridade na saída da crise dos países periféricos da eurozonaUnha análise dende a política económica

 1. Menéndez Blanco, Juan Manuel 1
 2. Alonso González, Luis Alberto 1
 3. Moreno Gallego, Luis Santiago 1
 1. 1 Universidad Complutense de Madrid
  info

  Universidad Complutense de Madrid

  Madrid, España

  ROR 02p0gd045

Journal:
Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

ISSN: 1132-2799

Year of publication: 2016

Volume: 25

Issue: 2

Pages: 5-12

Type: Article

DOI: 10.15304/RGE.25.2.3729 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openDialnet editor

More publications in: Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Sustainable development goals

Abstract

O obxectivo principal deste artigo é analizar o papel da política de austeridade na saída dacrise dos países que forman a periferia da eurozona a partir dun marco de análise no quese inclúen os posibles escenarios de política económica resultantes de combinar aausteridade fiscal coa devaluación interna. A partir da análise dos escenarios viables, nocontexto institucional actual da eurozona, conclúese que a supervivencia do euro a curto emedio prazo se dará nun escenario difuso –entre o denominado escenario Werner-Sinn eo calificado como Mezzogiorno- no que non se restaurará nin a competitividade dos paísesda periferia nin un crecemento satisfactorio que elimine o desemprego.

Bibliographic References

 • Afonso,O.; Alves,R.H. (2012): “El extraño caso del ataque a la eurozona: ¿De quién es la culpa?”,Revista Galega de Economía,21,119-134.
 • Alonso,L. A.; Guzmán,V. (2014): “Monetary Union Viability: A Criterion Proposal”,Metroeconomica,65 (4),717-750.
 • Botta,A. (2014): “Conflicting Claims in the Eurozone? Austerity´s Myopia and the Need for a European Federal Union in a post-Keynesian Center-Periphery Model”,Review of Keynesian Economics,2 (1),45-70.
 • Costas,A. (2012):“El euro: moneda única o currency board?,Revista Galega de Economía,21,13-35.
 • European Commission (2015): European Economic Forecast. Autumn 2015,European Economy Institutional Paper 011,November. Descargado de: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/.
 • DeLong,Bradford J. y Summers,L. (2012): “Fiscal Policy in a Depressed Economy”,Brookings Papers of Economic Activity,44 (1),233-274. http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-4.pdf.
 • De Grauwe,P. (2011): “Managing a Fragile Eurozone”,CESifo Forum 12 (2),40-45. Descargado de: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/forum2-11-focus7.pdf
 • Monastiriotis,V. (2014): “(When) does austerity work? On the conditional link between fiscal austerity and debt sustainability”,Cyprus Economic Policy Review,8 (1),71-92.
 • Palley,T. (2011): “Monetary Union Stability: The Need for a Government Banker and the Case for A European Public Finance Authority”,IMK Working Paper No. 2/2011,Hans Boeckler Foundation.
 • Sanchís,M. (2012): “¿Qué futuro para el euro?”,Revista Galega de Economía,21,67-90.
 • Sinn,H.W. (2013): “European Imbalances,The EEAG Report on the European Economy”,CESifo,Ifo Institute-Center for Economics Studies,Munich. Descargado de: http://www.cesifogroup.de/ifoHome/policy/EEAGReport/Archive/EEAG_Report_2013/eeag_2013_report.html.