The influence of disimilatory Fe(III) reducers on iron ore dissolution

  1. García-Balboa, C.
  2. Cautivo, D.
  3. Blázquez, M.L.
  4. González, F.
  5. Muñoz, J.A.
  6. Ballester, A.
Col·lecció de llibres:
Advanced Materials Research

ISSN: 1022-6680

ISBN: 9780878493227

Any de publicació: 2009

Volum: 71-73

Pàgines: 501-504

Tipus: Aportació congrés

DOI: 10.4028/WWW.SCIENTIFIC.NET/AMR.71-73.501 GOOGLE SCHOLAR