Observing intermediate structures in a parallel lazy functional language

  1. De La Encina, A.
  2. Llana, L.
  3. Rubio, F.
  4. Hidalgo-Herrero, M.
Actes:
PPDP'07: Proceedings of the 9th International ACM SIGPLAN Conference on Principles and Practice of Declarative Programming

ISBN: 9781595937698

Any de publicació: 2007

Pàgines: 109-120

Tipus: Aportació congrés

DOI: 10.1145/1273920.1273935 GOOGLE SCHOLAR