Document annotation tools: Annotation classification mechanisms

  1. Gayoso-Cabada, J.
  2. Sarasa-Cabezuelo, A.
  3. Sierra, J.-L.
Actes:
ACM International Conference Proceeding Series

ISBN: 9781450365185

Any de publicació: 2018

Pàgines: 889-895

Tipus: Aportació congrés

DOI: 10.1145/3284179.3284331 GOOGLE SCHOLAR