Magnetoencephalography applied to the study of Alzheimer's disease

  1. López-Sanz, D.
  2. Bruña, R.
  3. de Frutos-Lucas, J.
  4. Maestú, F.
Col·lecció de llibres:
Progress in Molecular Biology and Translational Science

ISSN: 1878-0814 1877-1173

ISBN: 9780128183618

Any de publicació: 2019

Volum: 165

Pàgines: 25-61

Tipus: Capítol de llibre

DOI: 10.1016/BS.PMBTS.2019.04.007 GOOGLE SCHOLAR

Objetivos de desarrollo sostenible