The role of virtual reality and biomechanical technologies in stroke rehabilitation

  1. Bartnicka, J.
  2. Herrera, C.
  3. Michnik, R.
  4. Pavan, E.E.
  5. Vercesi, P.
  6. Varela-Donoso, E.
  7. Garrido, D.
Col·lecció de llibres:
Advances in Intelligent Systems and Computing

ISSN: 2194-5357

ISBN: 9783319938813

Any de publicació: 2019

Volum: 785

Pàgines: 351-361

Tipus: Aportació congrés

DOI: 10.1007/978-3-319-93882-0_34 GOOGLE SCHOLAR