The state of stress in Spain and its assessment by empirical methodi

  1. Gonzalez DeVallejo, L.I.
  2. Serrano, A.A.
  3. Capote, R.
  4. De Vicente, G.
Actes:
ISRM International Symposium 1988

ISBN: 9789061918271

Any de publicació: 1998

Pàgines: 165-172

Tipus: Aportació congrés