Δ9-Tetrahydrocannabinol promotes oligodendrocyte development and CNS myelination in vivo

  1. Huerga-Gómez, A.
  2. Aguado, T.
  3. Sánchez-de la Torre, A.
  4. Bernal-Chico, A.
  5. Matute, C.
  6. Mato, S.
  7. Guzmán, M.
  8. Galve-Roperh, I.
  9. Palazuelos, J.
Zeitschrift:
GLIA

ISSN: 1098-1136 0894-1491

Datum der Publikation: 2021

Ausgabe: 69

Nummer: 3

Seiten: 532-545

Art: Artikel

DOI: 10.1002/GLIA.23911 GOOGLE SCHOLAR lock_openOpen Access editor