Józef Alfred Potocki (1895-1968)Ministro de Polonia en España

 1. Grzegorz Bak 1
 1. 1 Universidad Complutense de Madrid
  info

  Universidad Complutense de Madrid

  Madrid, España

  ROR 02p0gd045

Journal:
Aportes: Revista de historia contemporánea

ISSN: 0213-5868 2386-4850

Year of publication: 2020

Year: 35

Issue: 104

Pages: 97-133

Type: Article

More publications in: Aportes: Revista de historia contemporánea

Metrics

SCImago Journal Rank

 • Year 2020
 • SJR Journal Impact: 0.16
 • Best Quartile: Q2
 • Area: History Quartile: Q2 Rank in area: 466/1592

Índice Dialnet de Revistas

 • Year 2020
 • Journal Impact: 0.220
 • Field: HISTORIA Quartile: C2 Rank in field: 68/305
 • Field: HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA Quartile: C2 Rank in field: 13/39

CIRC

 • Social Sciences: D
 • Human Sciences: B

Scopus CiteScore

 • Year 2020
 • CiteScore of the Journal : 0.2
 • Area: History Percentile: 42

Journal Citation Indicator (JCI)

 • Year 2020
 • Journal Citation Indicator (JCI): 0.18
 • Best Quartile: Q4
 • Area: HISTORY Quartile: Q4 Rank in area: 393/488

Abstract

This article is a biography of Józef Alfred Potocki (1895-1968). From 1919 he worked in the Polish Ministry of Foreign affairs. In 1940 he was appointed Delegate of the Polish Red Cross in Lisbon, and in 1944 he became Minister Plenipotentiary of Poland in Spain. He maintained this position until he died in 1968. In Madrid he led the Diplomatic Representation of the Polish government exiled in London and played a leading role in the creation and maintenance of various institutions such as: The polish language emissions of Radio Nacional de España, the printed periodical Polonia. Revista ilustrada, and the Colegio Mayor Santiago Apóstol supporting exiled Polish students at the University of Madrid. Józef Potocki maintained contact and friendship with personalities in Spain and in other countries (including the President of USA J.F.Kennedy). His diplomatic and cultural activity constitutes an important chapter of Spanish-Polish relations in the 20th century.

Bibliographic References

 • Arkadiusz ADAMCZYK, “Poselstwo RP w Madrycie wobec kryzysu prezydenckiego 1954 roku” en Cezary TARACHA (coord.), We wspólnej Europie. Polska-Hiszpania XVI-XX wiek, Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2001, p. 305-318.
 • Agnieszka BANASZEK, “Polonia hiszpańska. Charakterystyka historycznospołeczna”, Studia Polonijne, 22 (2001), p. 151-188.
 • Grzegorz BĄK, “Józef Łobodowski en España” en Grzegorz BĄK, Ludmiła SIRYK y Ewa ŁOŚ (coord.), Śladami pisarza. Józef Łobodowski w Polsce i w Hiszpanii, Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2016, p. 43-64.
 • Grzegorz BĄK, “Wybitne postaci madryckiej Polonii: Juliusz Babecki, Karolina Babecka, Józef Łobodowski, Kazimierz Tylko, Gabriela Makowiecka” en Izabela BARLIŃSKA, Marek RACZKIEWICZ, Mikołaj STANEK (coord.), Poza Ojczyzną niosą Ojczyznę. Przeszłość i teraźniejszość Polonii hiszpańskiej, Kraków: Wydawnictwo Homo Dei, 2008, p. 25-53.
 • Magdalena BOGDAN, Radio Madryt 1949-1955, Warszawa: UKSW, Wydawnictwo LTW, 2011.
 • Witold CHMIELEWSKI, “Wyższe Studium Polskie przy Bibliotece Polskiej w Paryżu w 1945 roku”, Biuletyn Historii Wychowania, 34 (2016), p. 57-70.
 • Jan Stanisław CIECHANOWSKI, “Azyl dyplomatyczny w Poselstwie Rzeczypospolitej Polskiej w czasie hiszpańskiej wojny domowej (1936-1939)”, Przegląd Historyczny, 91/4 (2000), p. 551-584.
 • Jan Stanisław CIECHANOWSKI, “General Anders and his Contacts with Spain” en Joanna PYŁAT, Jan Stanisław CIECHANOWSKI, Andrzej SUCHCITZ (coord.), General Władysław Anders: soldier and leader of the free Poles in exile: papers from the conference organised by the Polish University Abroad, London 15-16 June 2007, London: Polish University Abroad, 2008, p. 193-206.
 • Jan Stanisław CIECHANOWSKI, Portugalio, dziękujemy! Polscy uchodźcy cywilni i wojskowi na zachodnim krańcu Europy w latach 1940-1945, Warszawa: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, RYTM, 2015.
 • Jan Stanisław CIECHANOWSKI, “El reconocimiento por España del Gobierno de la República de Polonia en el exilio durante los años 1945-1968. Historia de un mito” en Jan Stanisław CIECHANOWSKI y Cristina GONZÁLEZ CAIZÁN (coord.), Spain-India-Russia. Centers, Borderlands and Peripheries of Civilisations, Warszawa: University of Warsaw, 2018.
 • Bogdan CZAYKOWSKI, Bolesław SULIK, Polacy w W.Brytanii, Paryż: Instytut Literacki, 1961.
 • Laurence DAVIES y J.H. STAPE (coord.), The Collected Letters of Joseph Conrad, vol. VII, Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
 • Matilde EIROA SAN FRANCISCO, Las relaciones de Franco con Europa Centro-Oriental, Barcelona: Ariel, 2001.
 • José María FARALDO, Europe, Nationalism, Communism: Essays on Poland, Frankfurt: Peter Lang, 2008.
 • Jerzy JAKUBOWICZ, “Droga życia i działalność dyplomatyczna Józefa Alfreda hr. Potockiego (1895-1968)” en Jerzy JAKUBOWICZ (coord.), Sagi rodów polskich, Warszawa: Multico, p. 307-316.
 • Jerzy JAKUBOWICZ (red.), Wielki świat, wielka polityka 1940-1951. Korespondencja Józefa Potockiego i Alika Koziełł-Poklewskiego, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2015.
 • Paweł LIBERA, “Józef Łobodowski i polska audycja Radia Madryt (1949- 1975)” en Marek BIAŁOKUR y Patrycja JAKÓBCZYK-ADAMCZYK coord.), Polska a Hiszpania. Z dziejów koegzystencji dwóch narodów w XX wieku, Toruń: Duet, 2012, p. 156-187.
 • Józef ŁOBODOWSKI, Mare Nostrum, New York: Polander Press, 1986.
 • Józef ŁOBODOWSKI, “Tu mówi Madryt”, Zeszyty Historyczne, 54 (1980), p. 113-128.
 • Gabriela MAKOWIECKA, Po drogach polsko-hiszpańskich, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1984.
 • Maciej MORAWSKI, “Dziennik Macieja Morawskiego” [en línea], Vector Polonii, 21 enero 2017: http://www.vectorpolonii.com/dziennik-macieja- -morawskiego-21-lutego-2017-r/
 • José Luis ORELLA, “Los exiliados de la otra Europa en el CM Santiago Apóstol” en Grzegorz BĄK, Ludmiła SIRYK y Ewa ŁOŚ (coord.), Śladami pisarza. Józef Łobodowski w Polsce i w Hiszpanii, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2016, p. 117-128.
 • Marek PERNAL, “Barcelona. Buen puerto. Historia del Centro de Agogida para los niños polacos” en Marek RACZKIEWICZ (ed.), W poszukiwaniu nowej Ojczyzny. Przeszłość i teraźniejszość Polonii hiszpańskiej. Część I: przeszłość, Kraków: Wydawnictwo Homo Dei, 2008, p. 93-140.
 • Conde José POTOCKI, La defensa de la unidad europea en la segunda misión del embajador Juan Dantisco cerca de emperador Carlos V, Madrid: Real Academia de la Historia, 1952.
 • Józef POTOCKI, “Afghanistan Looks Abroad”, Foreign Affairs, 7/1 (1928), p. 110-117.
 • Józef POTOCKI, “Kilka wrażeń z Poselstwa do kraju Afganów”, Przegląd Współczesny, tomo 22 (lipiec/wrzesień 1927), z. 63-65 - 3/4, p. 373-389.
 • Roman POTOCKI, W trzech wojnach. Wspomnienia, Warszawa: Editions Spotkania, 2018.
 • Alicja SZKLARSKA LOHMANNOWA, “Potocki Józef Alfred (1895-1968)” en Polski Słownik Biograficzny, tomo XXVIII/1, Zeszyt 116, p. 81-82.
 • Krzysztof TARKA, “W oczekiwaniu na wyzwolenie. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie o sytuacji międzynarodowej na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych”, Pamięć i Sprawiedliwość, 1/2 (2002), p. 209- 231.
 • Krzysztof TARKA, “Wspólnota losu. Rząd RP na uchodźstwie a Hiszpania po II wojnie światowej” en Marek BIAŁOKUR y Patrycja JAKÓBCZYK- -ADAMCZYK (coord.), Polska a Hiszpania. Z dziejów koegzystencji dwóch narodów w XX wieku, Toruń: Duet, 2012, p. 138-155.
 • VV.AA., Polonesos a Barcelona, un munt d’històries: l’acolliment de la ciutat als nens robats pels nazis (1946-1956), Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Direcció de Relacions Ciutadanes i Institucionals, Consolat General de la República de Polònia a Barcelona, 2008.