Efecto de la atorvastatina sobre la expresión vascular de los PPAR en conejos dislipémicos

  1. Mian, M.
  2. Sanz-Rosa, D.
  3. De Las Heras, N.
  4. Aragoncillo, P.
  5. Martín, B.
  6. Ballesteros, S.
  7. Lahera, V.
  8. Cachofeiro, V.
Journal:
Clinica e Investigacion en Arteriosclerosis

ISSN: 1578-1879 0214-9168

Year of publication: 2007

Volume: 19

Issue: 4

Pages: 166-173

Type: Article

DOI: 10.1016/S0214-9168(07)74194-3 GOOGLE SCHOLAR