EFECTO DE LA P-CLOROFENILALANINA SOBRE LA LH, FSH, PROLACTINA Y OVULACION EN RATA

  1. Marco, J.
  2. Rosero, O.
  3. Villa, I.
  4. Esquifino, A.
  5. Larralde, J.
Zeitschrift:
Revista Espanola de Fisiologia

ISSN: 0034-9402

Datum der Publikation: 1982

Ausgabe: 38

Nummer: 3

Seiten: 285-290

Art: Artikel