Economía del cambio climático

  1. Jaime Terceiro Lomba

Editorial: Taurus

ISBN: 978-84-306-0756-3

Ano de publicación: 2009

Tipo: Libro

Indicadores

Citas recibidas

  • Citas en Dialnet Métricas: 5 (03-12-2023)