The economics of climate change

  1. Jaime Terceiro Lomba

Editorial: Taurus

ISBN: 978-84-306-0757-0

Ano de publicación: 2010

Tipo: Libro