Una perspectiva de la economía del desarrollo

  1. Francisco Villota Villota
Llibre:
¿Qué es la economía?
  1. Ramón Febrero Devesa (ed. lit.)

Editorial: Pirámide

ISBN: 84-368-1093-7

Any de publicació: 1997

Pàgines: 509-546

Tipus: Capítol de llibre