La tardía reorientación de la política española a favor de los aliados

 1. Antonio Marquina Barrio 1
 1. 1 Director de UNISCI
Revista:
UNISCI Discussion Papers

ISSN: 1696-2206

Ano de publicación: 2014

Número: 36

Tipo: Artigo

DOI: 10.5209/REV_UNIS.2014.N36.48510 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso aberto editor

Outras publicacións en: UNISCI Discussion Papers

Indicadores

Citas recibidas

 • Citas en Dimensions: 0 (15-04-2023)

SCImago Journal Rank

 • Ano 2014
 • Impacto SJR da revista: 0.143
 • Cuartil maior: Q3
 • Área: Political Science and International Relations Cuartil: Q3 Posición na área: 333/499

Índice Dialnet de Revistas

 • Ano 2014
 • Factor de impacto da revista: 0,040
 • Ámbito: CIENCIAS POLÍTICAS Cuartil: C3 Posición no ámbito: 36/72

CIRC

 • Ciencias Sociais: C

Scopus CiteScore

 • Ano 2014
 • CiteScore da revista: 0.1
 • Área: Political Science and International Relations Percentil: 9

Dimensions

(Datos actualizados na data de 15-04-2023)
 • Total de citas: 0
 • Citas recentes: 0

Resumo

The Late Reorientation of the Spanish Foreign Policy towards the Allies in World War II