Los sistemas de partidos II

  1. Manuel Mella Márquez
Llibre:
Partidos políticos y sistemas de partidos
  1. Miguel Martínez Cuadrado (coord.)
  2. Manuel Mella Márquez (coord.)

Editorial: Trotta

ISBN: 978-84-9879-257-7

Any de publicació: 2012

Pàgines: 207-232

Tipus: Capítol de llibre