Sociología y teoría social analíticasla ciencia de las consecuencias inintencionadas de la acción

 1. José Enrique Rodríguez Ibáñez 1
 1. 1 Universidad Complutense de Madrid
  info

  Universidad Complutense de Madrid

  Madrid, España

  ROR 02p0gd045

Revista:
REIS: Revista Española de Investigaciones Sociológicas

ISSN: 0210-5233

Any de publicació: 2018

Número: 164

Pàgines: 163-166

Tipus: Ressenya

Altres publicacions en: REIS: Revista Española de Investigaciones Sociológicas

Indicadors

JCR (Journal Impact Factor)

 • Any 2018
 • Factor d'impacte de la revista: 0.859
 • Factor d'impacte sense autocites: 0.813
 • Article influence score: 0.181
 • Quartil major: Q3
 • Àrea: SOCIOLOGY Quartil: Q3 Posició en l'àrea: 108/148 (Edició: SSCI)

SCImago Journal Rank

 • Any 2018
 • Impacte SJR de la revista: 0.469
 • Quartil major: Q2
 • Àrea: Sociology and Political Science Quartil: Q2 Posició en l'àrea: 365/1358

Índice Dialnet de Revistas

 • Any 2018
 • Impacte de la revista: 1,010
 • Àmbit: SOCIOLOGÍA Quartil: C1 Posició en l'àmbit: 2/74

CIRC

 • Ciències Socials: A

Scopus CiteScore

 • Any 2018
 • CiteScore de la revista: 1.2
 • Àrea: Sociology and Political Science Percentil: 61

Journal Citation Indicator (JCI)

 • Any 2018
 • JCI de la revista: 0.33
 • Quartil major: Q3
 • Àrea: SOCIOLOGY Quartil: Q3 Posició en l'àrea: 144/200