El mode d'acció verbal com a categoria oracionalfactors que intervenen en la seua configuració

  1. Martínez Laínez, Ana
  2. Torre, Antoni de la
Book:
Actes del Vuitè Col.loqui International de Llengua i Literatura Catalanes, Tolosa de Llenguadoc, 12-17 de setembre de 1988
  1. Badia Margarit, Antoni Maria (coord.)
  2. Camprubí, Michel (coord.)

Publisher: Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes ; Abadia de Montserrat

ISBN: 84-7826-083-8

Year of publication: 1989

Volume: 1

Pages: 201-212

Congress: Col.loqui Internacional de Llengua y Literatura Catalanes (8. 1988. Tolosa de Llenguadoc)

Type: Conference paper