Bases del antiparlamentarismo militar español (1874-1898)

  1. Francisco José Vanaclocha Bellver
Revista:
Revista de derecho político

ISSN: 0211-979X

Any de publicació: 1981

Número: 8

Pàgines: 55-70

Tipus: Article

DOI: 10.5944/RDP.8.1981.8053 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_opene-spacio editor

Altres publicacions en: Revista de derecho político

Indicadors

Cites rebudes

  • Cites en Dialnet Métricas: 1 (10-12-2023)
  • Cites en Dimensions: 0 (19-04-2023)

CIRC

  • Ciències Socials: B

Dimensions

(Dades actualitzats a data de 19-04-2023)
  • Cites totals: 0
  • Cites recents: 0